Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

De Autorijschool draagt zorg voor:
– Dat rijlessen worden gegeven door instructeurs die in het bezit zijn van een geldig instructiebewijs
– Dat bij het niet tijdig verschijnen van de leerling er geen wachttijd verplicht is door de rijinstructeur

De leerling is verplicht:
– Tijdens het lessen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs. Onder geldig legitimatiebewijs valt een ID-kaart of een paspoort of rijbewijs
– Bij betaling van “losse lessen”, het lesgeld per les contant te voldoen bij het begin van de rijles.
– Bij de aanvraag voor het praktijkexamen dient men het totaal nog openstaande bedrag te voldoen voordat het praktijkexamen zal worden aangevraagd bij het CBR
– Bij pakketten/cursussen, het bedrag voor de eerste les, op rekening van de
rijschool, te voldoen
– bij schade van welke aard dan ook is het niet mogelijk om de rijschool aansprakelijk te stellen.
– De lesafspraak 48 uur voor de afgesproken tijd af te zeggen, anders zal de
volledige lesprijs voldaan moeten worden
– Ter bevordering van een verantwoord verloop van de rijopleiding met de grootst mogelijke regelmaat rijonderricht te volgen
– Bij verzuim is de rijschool niet verplicht, volgens eerder overeengekomen
tijdschema, capaciteit voor betreffende leerling vrij te houden
– Te starten met de les op of nabij het eigen woonadres, tenzij anders
overeengekomen met de rijschool/instructeur
– Aan te geven of de rijbevoegdheid is ontzegd

Pakketten/spoedcursus:
– De lesuren worden in afstemming met de leerling en de betreffende instructeuringepland aan de hand van de beschikbaarheid van beide partijen
– Betalingen van pakketten of vooruit betalingen van rijlessen of examens die niet op de rekening gestort zijn van de rijschool kan een leerling de rijschool niet aansprakelijk stellen
– Pakketen of vooruitbetalingen die contant zijn betaald aan een instructeur is
rijschool AQUA niet aansprakelijk voor te stellen.
– De planning van de spoedcursus wordt zoveel mogelijk m.b.t. de doorlooptijd afgestemd op de vooraf gestelde richtlijnen.
– Rijschool AQUA hanteert de volgende lesuren: 1 lesuur = 45 minuten, 2 lesuren (blokles) = 90 minuten

Tussentijdse Toets en praktijkexamen:
– Het is de verantwoordelijkheid van de leerling om in het bezit te zijn van een geldige theoriecertificaat alvorens een tussentijdse toets en/of praktijkexamen wordt aangevraagd
– De instructeur bepaalt in overleg met de leerling het moment van aanvraag van het betreffende praktijkexamen-Bij tussentijdse beëindiging van een rijlespakket( auto of motor) is geldigheidsduur na 3 maanden verlopen.- Retourbedrag van een rijles (pakket) voor auto of motor is niet mogelijk
– Alle pakketten zijn exclusief van een medische verklaring (eenmalig)
– CBR Examen garantie houdt in dat de instructeur een herexamen zal voldoen van de kosten van een CBR praktijkexamen
– Bij gebleken onbekwaam van de leerling heeft de rijschool het recht een
examenaanvraag te weigeren
– Het is de verantwoordelijkheid van de leerling om de benodigde documenten mee te nemen naar de Toets of het praktijkexamen. Welke document u nodig heeft kunt u terugvinden op www.cbr.nl
– Een geldig legitimatiebewijs dient verplicht te worden getoond op je examen. Heb je geen geldige legitimatiebewijs dan kan er geen examen worden afgenomen. Alle gemaakte kosten zijn voor de leerling
– Voor het aanvragen van een praktijkexamen of tussentijdse toets moet de leerling autorijschool AQUA (Registratienummer: 2428H8) machtigen met zijn of haar DigiD op www.mijn.cbr.nl

Aktie’s:
– De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen. Indien de consument zich beroept op de bedenktijd dan dient hij/zij hier schriftelijk om te verzoeken. De bedenktijd en het recht om hier op te beroepen vervalt indien: Er gebruik gemaakt wordt van de actie/dienst, of bij aanvang van de eerste les.

De leerling verklaart dat hij/zij bekend is met de algemene voorwaarden en dat hij/zij akkoord
gaat met de bepaling zoals deze in de algemene voorwaarden zijn opgenomen