Bel nu snel

0641523654

Motor rijlessen tarieven


Gratis kleding en helmen etc. te leen als je het zelf (nog) niet hebt.


Pakketten zijn exclusief de eigenverklaring.Examen Voertuigbeheersing

Het motorexamen Voertuigbeheersing bestaat uit twaalf oefeningen, die zijn verdeeld in vier clusters. Op je examen doe je er zeven. Vier oefeningen zijn verplicht, de rest kiest je examinator uit. Het gaat er bij alle oefeningen om dat je de examinator op overtuigende wijze demonstreert dat je de motor beheerst. Bij lage, én hoge snelheid. En dat je goed kunt remmen.


1.Achteruit parkeren

2.Langzame slalom 

3.Wegrijden uit parkeervak

4.Denkbeeldige acht

5.Stapvoets rechtdoor rijden

6.Halve draai (links- of rechtsom)

7.Precieciestop

8.Noodstop 

9.Stopproef

10.Snelle slalom

11.Uitwijk oefening

12.Vertragingsoefening Wanneer ben je geslaagd?
In totaal laat je bij het examen Voertuigbeheersing zeven oefeningen zien. Alle oefeningen tellen even zwaar.
Uit ieder cluster is één oefening verplicht, en doe je uit de clusters twee tot en met vier één oefening extra. Dus: vier verplichte, en drie oefeningen die de examinator kiest. Je mag elke oefening bij een onvoldoende resultaat één keer overdoen. Om te slagen moet je in totaal vijf van de zeven verschillende oefeningen succesvol
afronden. Daarbij voer je in de clusters twee tot en met vier minimaal één oefening correct uit. Dus je laat de examinator op overtuigende wijze zien dat je de motor beheerst bij lage en hoge snelheid. En dat je goed kunt remmen.

Geldigheidsduur Voertuigbeheersing
Geslaagd voor het examen Voertuigbeheersing? Dan is het resultaat één jaar geldig.
In die periode kun je – onbeperkt – opgaan voor het examen Verkeersdeelneming.
Heb je examen Voertuigbeheersing op een lichte dan wel zware motor gedaan? Dan
doe je dit ook voor het examen Verkeersdeelneming. Dat spreekt voor zich.

Examen Verkeersdeelneming
Tijdens de praktijklessen moet je je rijbewijs B of theoriecertificaat Abij je hebben.
Dit geldt ook voor het examen voertuigbeheersing.
Bij het examen verkeersdeelneming moet je je theoriecertificaat voor de motor hebben behaald en bij je hebben.

Het examen Verkeersdeelneming (AVD)
In het examen verkeersdeelneming laat je zien dat je je volgens de geldende regels
op een veilige manier soepel door het verkeer voortbeweegt.
Je rij-instructeur en de examinator volgen je in een auto.

De examinator let o.a.
- je kijkgedrag , het waarnemen , gevaarherkenning
- je plaats op de weg
-of je voldoende rekening houdt met andere weggebruikers
-of je de verkeersregels goed toepast
-of je ook in het verkeer de motor beheerst e.d.